View Single Post
Old 11-07-2009, 05:45 AM   #20 Offline
july_akanishi
Johnny Trainee
july_akanishi's Avatar
Join Date: Oct 2009
Posts: 8
Jai Đẹp: 0
Thanks: 1
Thanked 22 Times in 6 Posts
Sinh nhật các mem khác vẫn được nhớ mà. Vẫn chúc mừng rầm rầm đấy thôi. C̣n cái ngày 8/11 th́ chỉ có ai là fan Akame mới để tâm thôi.
 
Reply With Quote