View Single Post
Old 08-17-2007, 07:45 PM   #9 Offline
chup" p"yue
Domoto Chupy
Winner of Iiyo no Hi Contest '08
chup" p"yue's Avatar

Join Date: Jun 2007
Posts: 533
Jai Đẹp: 601
Thanks: 522
Thanked 518 Times in 204 Posts
Send a message via Yahoo to chup" p"yue
Đẹp wớ, đẹp wớ , cứ tiếp tục như vậy th sớm muộn Uchi cũng sẽ tỏa sng như Jin với Takky.

V sao chupy lại chỉ nhắc đền 2 người đ???Đơn giản chỉ l Uchi rất giồng 2 anh iu^^ nn suy ra ko thể lận đận mi như Toma đơợc
 
Reply With Quote