View Single Post
Old 04-21-2009, 04:05 PM   #20 Offline
yue
Uchi Yue
Winner of Bông Vương Contest 2015
yue's Avatar

Join Date: Apr 2007
Location: Hiroki's heart - love love ^ ^
Posts: 3,428
Jai Đẹp: 1,904
Thanks: 2,338
Thanked 5,000 Times in 2,029 Posts
@ aichan: yue hả '_' chả biết ~~ đang bận tối mắt , ko có thời gian đi mua postcard nữa ~~ đang nghĩ tự des tự in hoặc mua giấy về tự vẽ luôn ~~

cũng nghĩ chừng mấy trăm ~~ có lần hỏi chuyển phát nhanh 1 cái thiệp wa Mỹ nhiêu, cô nhân viên nói 600k hơn ~~ hoảng quá dẹp luôn =.=

::::::::::::::::::::::::::::

Ko có ǵ phải sợ v́ ...

 
Reply With Quote