View Single Post
Old 11-12-2013, 01:07 PM   #3 Offline
darktyt
Moderator
darktyt's Avatar

Join Date: Dec 2012
Posts: 2,102
Jai Đẹp: 0
Thanks: 210
Thanked 1,184 Times in 918 Posts
Xem phim này ḿnh không thích tuyến t́nh cảm lắm. Tự dưng đang chuyện công ty, không có nhiều dấu hiệu ǵ cái yêu nhau cái đùng.
 
Reply With Quote