View Single Post
Old 12-07-2009, 07:49 PM   #98 Offline
muharuka
Johnny Trainee
muharuka's Avatar
Join Date: Jan 2009
Posts: 48
Jai Đẹp: 21
Thanks: 21
Thanked 52 Times in 20 Posts
Hm nay mới rảnh đọc "Bnh jai đại co" của ka >.<, nếu bữa trước đọc th đ vote cho ka rồi >.< (v chỉ c thời gian vote ở ngoi, ko c cả thời gian vo forum ><).
Anyway, d sao th ka cũng đ thắng, chc mừng Mai b b, chc mừng ka V^ ^V!!!!

Edit: bạn ka bệnh qu ^"^
 
Reply With Quote