View Single Post
Old 12-06-2009, 08:38 PM   #91 Offline
yuu
Tegoshi Yuu
Winner of Bng Hậu Contest '09
yuu's Avatar

Join Date: Dec 2008
Location: NEWS' Hostclub
Posts: 989
Jai Đẹp: 253
Thanks: 1,274
Thanked 2,239 Times in 452 Posts
Send a message via Yahoo to yuu
@nil: cm ơn w khen =)) nhưng m đừng cho Hachi sensei coi, ko l em rớt mn tư tưởng chắc lun =))))))

::::::::::::::::::::::::::::

~CONCERT~
~YATTTAAAAAA~

Tiền-sama ơi, người ở đu =))
 
Reply With Quote