Thread: [♥] Akame
View Single Post
Old 08-15-2009, 08:51 AM   #167 Offline
C M
Yamashita Cartshoon
C M's Avatar

Join Date: Jul 2007
Location: bottom of hell
Posts: 2,822
Jai Đẹp: 1,314
Thanks: 1,120
Thanked 3,827 Times in 1,260 Posts
từ từ rồi quen . Box KAT-TUN đang c đơn do cc c cc bc đ c bf nn bỏ b mấy anh ;____; nếu c người chui vo 8 về KAT-TUN th c m sẵn sng chiều ))

::::::::::::::::::::::::::::

KAT-TUN ga aishiteru yo♥


Tạm biệt tất cả.
Đ mất Ya-Ya-yah
Nay khng cn nhm KAT-TUN 6 người
B Taiga tương lai m mịt
Johnny chẳng cn g cho ta lưu luyến nữa
 
Reply With Quote