View Single Post
Old 04-29-2009, 08:11 PM   #5 Offline
A&A
Johnny Kouhai
A&A's Avatar
Join Date: Sep 2008
Location: Earth
Posts: 291
Jai Đẹp: 20
Thanks: 1,660
Thanked 107 Times in 41 Posts
Talking

Tớ thích nhất bài White world, Water dance và Moon
Ko nghĩ là Jin lại đưa Care vào album :D (chắc là tại v́ tớ cứ mong đó là Hesitate ^_^) nhưng dù sao đi nữa th́ cũng hay nghe v́ bài này có cảm giác dịu dàng
White Xmas album ver có đoạn đọc rap thú vị nhẩy Tớ thích đoạn đó
Hỏi chút: 1582 có ư nghĩa ǵ thế? :-?

::::::::::::::::::::::::::::

Okane ~ Please come back to me
 
Last edited by A&A; 04-29-2009 at 08:22 PM..
Reply With Quote