View Single Post
Old 05-30-2008, 02:43 PM   #9 Offline
Kilychan
Johnny Kouhai
Kilychan's Avatar
Join Date: May 2008
Location: Nơi no k hey!say!JUMP nơi đ c Kily
Posts: 131
Jai Đẹp: 47
Thanks: 28
Thanked 129 Times in 37 Posts
Send a message via Yahoo to Kilychan
Chinen với Yamachan th Kily cũng thik lắm.(^^)nhưng đợi ci đầu n nguội lại t ->mới viết xong nn giờ n cn hơi m ấm TT Cn cặp tp thep th h h b mật nh!Mọi người thik th up fan fic của mnh ln cho p coi nữa-.tại đi khi cũng muốn coi để học hỏi (^^)
 
Reply With Quote