View Single Post
Old 12-21-2009, 12:08 AM   #99 Offline
Baka_Jin
Johnny Kouhai
Baka_Jin's Avatar
Join Date: Sep 2007
Posts: 149
Jai Đẹp: 7
Thanks: 176
Thanked 78 Times in 22 Posts
Send a message via Yahoo to Baka_Jin
xem ci đấy thấy ớn , nghe xong 3 cu đầu xm nữa tắt đi nhưng cố ngồi xem để cười nốt

@jewel: cc b , cn lu mới bằng tatchan đc, romeo g m cn đẹp hơn cả juliet th chỉ c tatchan lm đc thi

::::::::::::::::::::::::::::

đốt sch

x vở
 
Reply With Quote