View Single Post
Old 11-25-2009, 02:16 PM   #10 Offline
saya
Ueda Saya
KAT-TUN's Best Fan '08
saya's Avatar
Join Date: Feb 2008
Posts: 353
Jai Đẹp: 34
Thanks: 191
Thanked 169 Times in 75 Posts
V́ cái giải thưởng đặc-biệt đấy nên thử tham gia coi sao '_'


btw, nói câu trên mà thậm chí c̣n chưa đọc thể lệ và cách thức thi T__T

::::::::::::::::::::::::::::

Cuối cùng,

....em vẫn sẽ bỏ qua tất cả...


...Anh vốn chẳng phải là thánh thần.
 
Last edited by saya; 11-25-2009 at 02:20 PM..
Reply With Quote