View Single Post
Old 08-19-2009, 10:10 PM   #71 Offline
akachan
Takazuki Kyon
Winner of Bông Hậu Contest '09
Bông Vương Contest 2010
akachan's Avatar

Join Date: Oct 2006
Location: Kame House
Posts: 8,189
Jai Đẹp: 4,486
Thanks: 6,373
Thanked 8,623 Times in 3,435 Posts
Send a message via Yahoo to akachan
ka đă bảo giống cơ mà, ông ta sẽ yêu cầu giết 1 người nào đó, và người đi giết phải là cái người cần ông ta cứu, giết th́ cứu không giết th́ chờ chết đi ><

đáp án d: cùng ryo lên thiên đường sống 1 cuộc sống hạnh phúc ><

::::::::::::::::::::::::::::

Để download Vietsub của Ho! các bạn vui ḷng truy cập [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]

Bán poster tặng kèm trên báo JE trong năm 2012 và 2013, liên hệ ym shoptonten
 
Reply With Quote