View Single Post
Old 06-29-2009, 09:22 PM   #24 Offline
mirada
Johnny Trainee
mirada's Avatar
Join Date: Sep 2007
Posts: 52
Jai Đẹp: 17
Thanks: 345
Thanked 24 Times in 8 Posts
cảm ơn yue nha! phải down về coi thui. (tuy sẽ nghe được chữ có chữ không)
nhưng không ḱm chế được..............
down so~
 
Reply With Quote