View Single Post
Old 02-05-2009, 06:10 PM   #114 Offline
Yamane Sakuno
Yabu Sakuno
Yamane Sakuno's Avatar
Join Date: Jun 2008
Posts: 1,276
Jai Đẹp: 620
Thanks: 609
Thanked 1,970 Times in 622 Posts
Send a message via Yahoo to Yamane Sakuno Send a message via Skype™ to Yamane Sakuno
Body Hikka r rng by giờ đẹp qu rồi cn rỳ '__'
Hikka nổi tiếng ăn chơi thứ thiệt m =)) Chơi rỳ cũng chơi được cả =)) Ra đường m nhe răng th lộ hết, răng c 1 khng 2 ( qun trong lớp c đưa bạn c răng giống thế)
Tấm cuối "Cậu b ngủ gật trn tu điện" =)) Rất Hikka, đi xong sai trạm phải quay ngược về tiếp =))

::::::::::::::::::::::::::::

 
Reply With Quote