Thread: Last Friends
View Single Post
Old 04-21-2008, 11:16 AM   #9 Offline
chup" p"yue
Domoto Chupy
Winner of Iiyo no Hi Contest '08
chup" p"yue's Avatar

Join Date: Jun 2007
Posts: 533
Jai Đẹp: 601
Thanks: 522
Thanked 518 Times in 204 Posts
Send a message via Yahoo to chup" p"yue
Quote:
Hohohoho, nếu yue l Masami th chupy l Ryo n, , tr ny vui thiệt m ko biết n ni về ci g, chỉ biết l mnh ra trng Ryo-kẻ hay đnh đp 1 cch d man với Masami.

Yue:chịu chết đi

@Vậy C M đang ở bang no vậy ^^
 
Reply With Quote