Thread: Yukan Club
View Single Post
Old 10-18-2007, 10:45 PM   #16 Offline
polaris_love
Johnny Trainee
polaris_love's Avatar
Join Date: May 2007
Posts: 47
Jai Đẹp: 3
Thanks: 9
Thanked 21 Times in 10 Posts
phải phải , ci ny đng l bakanishi , cuối tập ny , ci mặt bạn Jin thất tnh th thảm , cn bị bạn Yuu nắm cổ li đi như con mo .Lc trước chết bạn Jin roi , nhưng cn lăn tăn chết thm bạn Kame ,bạn Pi, chứ giờ l đổ bạn Jin ton tập.Bạn Jin đng l baka rạng ngời , m sexy cũng rạng ngời lun.
Tn đồng kiến bạn Mell , vai lẳng lơ bạn Jin đng hợp hơn.
 
Reply With Quote