Takky Fan Community

Takky Fan Community (http://hotakky.com/forums/index.php)
-   Pḥng lưu trữ (http://hotakky.com/forums/forumdisplay.php?f=198)
-   -   Nakai Masahiro được chọn làm phát thanh viên cho Thế vận hội Sochi (http://hotakky.com/forums/showthread.php?t=8303)

ajisai 01-23-2014 09:33 PM

Nakai Masahiro (SMAP) được chọn làm phát thanh viên cho Thế vận hội Sochi của TBS

[Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]

Nakai Masahiro (SMAP) sẽ là phát thanh viên chính của TBS trong chương tŕnh đưa tin về Thế vận hội Mùa đông ở Sochi, được bắt đầu từ ngày 07.02. Đây là lần thứ 6 Nakai Masahiro làm phát thanh viên cho Thế vận hội kể từ lần đầu tiên là Thế vận hội Athens năm 2004.

Nakai Masahiro sẽ đến Sochi và dự kiến sẽ thực hiện phỏng vấn trong nội dung trượt tuyết slopestyle nam cùng nhiều môn khác vào ngày 08.02. Trong chuyến trở về, Nakai sẽ chia sẻ sự hào hứng cũng như suy nghĩ của anh trong trường quay.

Nakai Masahiro nói, "Mùa đông nóng bỏng nhất xuất hiện 4 năm một lần đang đến gần. Tôi hy vọng cả nước Nhật sẽ ḥa làm một và ủng hộ cho các vận động viên để họ có thể thi đấu hết sức ḿnh."

source: [Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]


All times are GMT +7. The time now is 04:39 AM.

Copyright ©2000 - 2019, Hotakky Community