Takky Fan Community

Takky Fan Community (http://hotakky.com/forums/index.php)
-   Kat-tun (http://hotakky.com/forums/forumdisplay.php?f=117)
-   -   Khu vực off - Tụ tập những nhn ti mn ăn chơi (http://hotakky.com/forums/showthread.php?t=2204)

C M 06-15-2008 06:15 PM

Khu vực off - Tụ tập những nhn ti mn ăn chơi
 
Trước tnh trạng b con lin tục họp off v nhu kiến đề nghị, ca' m lập ci khu vực off ny để mọi người nếu mn off ngy no th vo đy thng bo cho những người khc biết để cng nhau ăn chơi.

Nếu đ off xong th khuyến khch post hnh hm off cho những người khng may mắn được chim ngưỡng.

Từ by giờ, những bi post về off xin post vo đy, khng post chỗ 8 nữa.

Thank you!!!!!!!!!!!!

*edit: sẽ del những bi post về cuộc họp off sau 1 thng, nhường chỗ cho những off mới

saya 05-26-2009 01:53 PM

Sa định cuối thng tổ chức off 1 bữa. C thể l thứ 6 (29/5) hoặc t7 (30/5).

Sng hay chiều ty mọi người quyết đinh. Nhưng đề nghị l sng đi v buổi chiều nắng lắm -___-

Địa điểm th chắc lại Noting chip 43 Cửa Bắc thi '_'

Ai c kiến th pm ở đy hoặc trn blog tớ, sms cũng được.

saya 05-27-2009 05:20 PM

Chiều thứ 7 (30/5) off nh.

Thời gian l 2g30.

Địa điểm: Notinchip - Teeny pizza 43 Cửa Bắc. (hầu như mọi người đều biết qun ny rồi).

A&A 05-27-2009 09:36 PM

Thế lần họp off ny c chọn mu chủ đề ko hay freestyle? ^_^ Nếu c mu chủ đề, tớ xin mạn php đề cử mu đỏ hoặc hồng :))

C M 05-27-2009 10:12 PM

mu cam để chc mừng Nakamaru nhảy bungee thnh cng :"> anh hng RESCUE

saya 05-28-2009 12:05 AM

Mu đỏ lần trước ku gọi c ai thm mặc đu >.>

Mu hồng để đến Pink party của Jin nh =))


Btw, off neo người, tớ đang khủng hoảng. Quyết định hủy off -____- để thng 7 off.

A&A 05-28-2009 07:59 PM

Hon hả i_i Thng 7 nng rồi đi ăn mn j mt mẻ giờ :-?
Mu cam hay đấy :)) Tớ c 1 ci o mu cam cute lắm XD XD C hnh con mo bo ^O^

saya 05-28-2009 11:03 PM

Ăn kem '_'


c A, c đang ngồi cch chng ti bao xa m sao dm kiến c về quần o chứ =)) v c c phải mặc đu hả ="=

C M 05-28-2009 11:44 PM

c m cũng đu đi dc nhưng vẫn cho kiến cho vui cửa vui nh. Đề nghị lm thm ci tư thế Ranger của Maru lun =))

saya 05-29-2009 12:46 PM

Ngắn gọn l mặc quần rồi mặc trm vy lưới ra ngoi, như thế ny ny =))

[Only Registered Users Can See Links. Click Here To Register...]


All times are GMT +7. The time now is 12:22 AM.

Copyright ©2000 - 2019, Hotakky Community